ЗНВПІФ ФОРВАРД

ЗНВПІФ “ФОРВАРД”

Відомості про зберігача:
Договір на обслуговування зберігачем активів Фонду не укладався.
Обслуговування рахунку в цінних паперах здійснює:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “КУБ”
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32999754
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Шота Руставелі, будинок 39/41, офіс 1212.
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 286702
Строк дії Ліцензії: з 29/10/2013р. – необмежено.

Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «РАДА ЛТД»

Код за ЄДРПОУ: 20071290

Місцезнаходження: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок18/7

Свідоцтво про відповідність системи контрою якості, видане Аудиторською палатою України № 0666 від 26/01/2017. Строк дії з 26/01/2017 по 31/12/2022.

Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність:

Свідоцтво № 1575 від 18/05/2001. Строк дії з 18/05/2001 по 25/02/2021, подовжено на підставі Рішення Аудиторської Палати України про продовження терміну чинності Свідоцтва від 25.02.2016 року за № 322/3

Відомості про торговця цінними паперами:
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користується.

Відомості про незалежного оцінювача майна:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОРТО-ФРАНКО КОНСАЛТИНГ ГРУПП» , Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 39414259
Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. М.Коцюбинського, буд. 4-Б, оф. 14.
Сертифікат, виданий Фондом державного майна України, строк дії сертифіката: з 17/08/2017 по 17/08/2020.