ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН»

Код ЄДР 36003268

Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії (Рішення НКЦПФР № 739 від 12.07.2016р.), строк дії ліцензії з 26.08.2016 р. – необмежений

Звітність за 2015р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» станом на 31 грудня 2015р.

Звіт про фінансовий стан ТОВ КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» на 31 грудня 2015р.

Розкриття (примітки) до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 р.

Звітність за 2016р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» станом на 31 грудня 2016р.

Звіт про фінансовий стан ТОВ КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» на 31 грудня 2016р.

Розкриття (примітки) до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.

Звітність за 2017р.

Звіт незалежного аудитора з аудиту фінансової звітності ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня  2017р.

Звіт про фінансовий стан ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” на 31 грудня 2017р.

Розкриття (примітки) до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017р.

Звітність за 2018р.

Звіт про фінансовий стан ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” на 31 грудня 2018р.

Розкриття (примітки) до фінансової звітності ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” на 31 грудня 2018р.

Звіт незалежного аудитора з аудиту фінансової звітності ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018р.

Звітність за 2019р.

Фінансова звітність ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” на 31 грудня 2019р.

Розкриття (примітки) до фінансової звітності ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” на 31 грудня 2019р.

Звіт незалежного аудитора з аудиту фінансової звітності ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019р.

Звітність за 2020р.

Фінансова звітність ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” на 31 грудня 2020р.

Розкриття (примітки) до фінансової звітності ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” на 31 грудня 2020р.

Звіт незалежного аудитора з аудиту фінансової звітності ТОВ “КУА “АНДЕРЕ РІХТІНГЕН” за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2020р.

Ліцензія